درصحن: با اتمام انتخابات در اکثر حوزه های انتخابیه مرحله دوم انتخابات مجلس دهم، شمارش آراء آغاز شد و تا ساعاتی دیگر اولین نتایج اعلام می شود. وزیر کشور به استانداران اجازه داد که بنا به تشخیص خود تا اخذ رای آخرین شهروند حاضر در حوزه های انتخابیه،‌ زمان رای گیری را تمدید کنند. با اعلام نتایج انتخابات،‌ ترکیب فراکسیون های مجلس دهم بزودی مشخص خواهد شد.