درصحن: سخنگوی وزارت کشور از افزایش 56 هزار نفری واجدین شرایط (رای اولی ها) در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم خبر داده است. امیری با اشاره به احترام نامزدها و طرفداران آنها در این دور از رقابت های انتخاباتی گفته «در مجموع مقرارت و قوانین تبلیغات در فضای مجازی و حقیقی از سوی کاندیداها رعایت شده است.» به گفت امیری در این مرحله بیش از 15 هزار شعبه اخذ رای داریم و تفاوت این دوره با مرحله اول این است که در مرحله اول نامزدی منتخب بود که یک چهارم آرای صحیح ماخوذه را جمع کند ولی در این مرحله ملاک، اکثریت نسبی با هر میزانی است..