درصحن: نایب رئیس مجلس در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم دلایل توجیهی مجلس برای حذف یارانه ۲۴ میلیون ایرانی را تشریح کرده است. باهنر گفته: ما می‌گویم کسی که 3 میلیون تومان درآمد دارد 150 هزار تومان نه او را فقیر و نه ثروتمند می‌کند بنابراین می تواند از این 150 هزار تومان صرف نظر کند. ما نمی‌گویم آنها پولدار و مرفه هستند. سال گذشته در کشور 45 هزار میلیارد تومان  در قالب قانون هدفمندی پول به مردم داده شده، در حالی که کل بودجه های عمرانی 10 هزار میلیارد تومان بود. اگر همین 40 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های عمرانی می شد چقدر اشتغال و گردش اقتصادی ایجاد می‌شد؟

مجلس در جریان تصویب بودجه سال ۹۵، رای به حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد کشور دارد تا در نتیجه آن ۲۴ میلیون ایرانی از دریافت یارانه محروم شوند. دولت با این مصوبه مخالف و از شورای نگهبان خواسته است که آن را رد کند. شورای نگهبان هنوز اعلام نظر نکرده است.