درصحن: یک عضو فراکسیون زنان از تداوم پیگیری شکایت آنان از قاضی پور نماینده ارومیه به خاطر توهین به زنان خبر داده و گفته ما به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده ایم و حتی بعد از اتمام دوره نهم مجلس باز شکایت خود را پیگیری می کنیم. هرچند هنوز نشانه هایی از پیگیری شکایت مان توسط این سازمان ندیده ایم. حلیمه عالی نماینده زابل گفته فاطمه رهبر به نمایندگی از فراکسیون زنان،‌ مسوول پیگیری شکایت زنان مجلس از قاضی پور است. اواخر سال گذشته فیلمی از اظهارات اهانت آمیز قاضی پور نماینده ارومیه نسبت به زنان نماینده منتشر شد و تبعات گسترده ای به همراه داشت. بسیاری از زنان خواستار رد اعتبار نامه او توسط منتخبان مجلس دهم شده اند.