درصحن: حدود ۴۵ روز پس از انتخابات مجلس دهم،‌ شورای نگهبان صحت انتخابات شهر ماکو را تایید کرد. منتخب اول این شهر عین الله شریف پور تنها با ۵ رای بیشتر از حد نصاب ۲۵ درصدی آراء توانست راهی مجلس دهم شود. با تایید انتخابات شهر ماکو، تکلیف تمام حوزه های انتخابیه روشن و پرونده مرحله اول انتخابات مجلس دهم بسته شد.