در صحن: در حالیکه وعده های معیشتی و اقتصادی مهمترین،‌ بخش فعالیت های نمایندگان، در دوران انتخابات را تشکیل می داد ولی کم کاری آنها در صحن علنی مجلس به هنگام تصویب قانون بودجه سالیانه نشان می دهد که این وعده ها بیشتر رویکرد تبلیغاتی دارد. مجلس این هفته بررسی قانون بودجه سال ۹۵ را آغاز کرده ولی غیبت پرشمار نمایندگان کار شروع جلسات، خصوصا جلسات نوبت عصر را با مشکل مواجه کرده است.

امروز جلسه عصر به دلیل نداشتن حد نصاب با ۴۰ دقیقه تاخیر آغاز شد و ۴۰ دقیقه شروع جلسه نیز به بررسی تذکرات اختصاص یافت تا جلسه رسمیت یابد. عدم شرکت در رای گیری نمایندگان حاضر نیز سبب شده بود تا هیچ پیشنهادی به تصویب نرسد بطوریکه در دقایقی پایانی جلسه نادر قاضی پور در تذکر آیین نامه ای، نسبت به غیبت نیمی از اعضای هیات رئیسه مجلس،‌ اعتراض و اعلام کرد ۷۰-۸۰ نماینده غایب هستند و ۷۰-۸۰ نماینده هم رای نمی دهند به همین دلیل هیچ تذکری تصویب نمی شود. این تذکر مورد تایید باهنر رئیس وقت جلسه قرار گرفت.