درصحن: به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین نظر سنجی ها، بیش از ۶۵ درصد و نزدیک به ۷۰ درصد افراد گفته‌اند که به احتمال زیاد در انتخابات شرکت خواهند کرد.

در این نظرسنجی مشخص شده است که حامیان دولت و اصلاح‌طلبان، نسبت به منتقدان دولت روحانی، اقبال قابل توجهی در حدود سه برابر دارند. همچنین بر پایه داده‌های این نظرسنجی میزان اقبال جامعه به مخالفان دولت، در اسفندماه به نسبت بهمن ماه کاهش داشته است.

در این نظرسنجی حامیان دولت و اصلاح‌طلبان در رده‌های نخست و اصولگرایان و جبهه پایداری در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در عین حال رشد اقبال به حامیان دولت در سه ماه گذشته نسبت به سایر گروه‌های مورد اشاره قابل توجه است، ضمن اینکه شانس اصولگرایان و جبهه پایداری از دی ماه تا کنون تغییری نکرده است.