درصحن: جمعی از فعالان سابق دانشجویی با انتشار بیانیه ای مطالبات سیاسی اجتماعی خود را از مهندس نجفی یکی از کاندیداهای حاضر در لیست تهران اصلاح طلبان بیان کرده اند، در این بیانیه از رفع حصر از رهبران جنبش سبز، بازگشت نشاط سیاسی به دانشگاه ها و مبارزه با فساد اقتصادی در تمامی سطوح به عنوان اصلی ترین دغدغه های فعالین دانشجویی یاد شده است. گرچه این بیانیه خطاب به یک کاندیدای خاص منتشر شده اما محتوی آن می تواند بیان کننده بخشی از مطالبات بسیاری از گروه های دانشجویی از نمایندگان مجلس دهم باشد.

مطالبات مطرح شده توسط این بخش از جریان دانشجویی کشور در این بیانیه اینگونه تبیین شده است:

1- رفع حصر رهبران جنبش سبز:
همگان می دانیم که پیروزی ملت در انتخابات سال 92، محصول اعتراض رهبران جنبش سبز میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به مهندسی انتخابات سال 88 بود. اعتراض 88 منجر به خوانده شدن رای سال92 شد و دولتی معتدل را بر سر کارآورد. اعتراضی که در چارچوبهای قانونی و مدنی بیان شد اما پاسخش فراقانونی و خشونت بار بود. حال که مردم امیدوارانه برای اعتلای ایران و جلوگیری از خطر جنگ و ویرانی کشور حاضر شده اند تا از حداقل مسیرهای اصلاح امور استفاده کنند و با صندوق رای آشتی کنند، نباید بزرگانی که به خاطر صیانت از رای مردم بیش از 5 سال است که در حصر به سر می برند را از یاد برد. لذا از شما می خواهیم تا در صورت کسب آرای مردم آخرین توانتان را برای رفع حصر به کار گیرید.
2- بازگشت نشاط سیاسی به دانشگاهها:
دانشگاه در ایران از بدو تاسیس طلایه دار مدرنیته، رشد و توسعه سیاسی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی بوده است. لذا ایجاد فضای فاز باز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لازمه تداوم توسعه ایران است. با ایجاد نشاط سیاسی و به رسمیت شناختن استقلال و آزادی دانشگاهها می توان به معکوس شدن فرآیند فرار مغزها و بازگشت نخبگان به کشور امیدوار بود. در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و با وجود سرکوب شدید دانشگاه، باز هم دانشجویان بودند که چراغ امید را در جامعه روشن نگه داشتند. متاسفانه قوانین نوشته و نانوشته در برخورد با دانشجویان به خصوص دختران دانشجو باعث دلسردی زنان و طرد آنها از عرصه های اجتماعی شده است. قانون نانوشته عدم برگزاری اردوهای مختلط، قانون نانونشته عدم برگزاری کنسرت در دانشگاهها و هزاران تمایلات شخصی افراد که حکم قانون نانوشته را پیدا کرده است، مانعی بر سر راه نشاط فرهنگی و سیاسی در دانشگاهها ست. بازگردان نشاط به دانشگاه و بازکردن فضای سیاسی دانشگاهها و ایجاد امید به آینده ای بهتر برای ایران، حداقل خواسته جنبش دانشجویی از شماست.
3- مبارزه با فساد اقتصادی در تمام سطوح:
بی شک بزرگترین ضربه اقتصادی به کشور از فساد حاکم در سیستم دولت احمدی نژاد بوده است و تاثیر مخرب فساد در ویرانی اقصاد کشور از تحریم های اقتصادی بیشتر بوده است. هر برگ از دفتر فساد اقتصادی که این روزها ورق می خورد و هر پرونده فساد اقتصادی که توسط قوه قضاییه بررسی می شود، نامی از مردان و اطرافیان احمدی نژاد در آنها به چشم می خورد، دولتی که با شعار عدالت محوری و پاکدست بودن و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بر سرکار آمد و در همه 8 سال گذشته رییس دولتش از لیست مفسدان اقتصادی ای که در جیبش بود سخن می‌گفت. اما نه تنها پاکدست نبود و خبری از افشای اقتصادی نشد، بلکه با فساد های 3 هزار میلیاردی و 8 هزار میلیاردی، رکورد فساد در ایران و جهان توسط آنها جابجا شد. که باعث افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی در کشور شد.
در چرخه مبارزه با فساد، بهترین راهکار پیشگیری و جلوگیری از ایجاد فساد از طریق نظارت نمایندگان مردم است و برخورد قضایی آخرین راهکار و در حقیقت نوشداروی پس از مرگ سهراب است. اگر مجلس های هفتم تا نهم به جای همراهی با احمدی نژاد، بر وی نظارت می کردند، کار به اینجا نمی رسید. لذا مطالبه جنبش دانشجویی از نماینده خود می تواند نظارت بر عملکرد دولت و نهادهای اقتصادی بدون هیچ ملاحظه ای باشد تا از فساد سیستماتیک جلوگیری شود.
مطالبات فوق کف مطالبات جنبش دانشجویی است و در فرصتی وسیعتر می توان به فهرست فوق افزود. بنابراین انتظار ما این است با توکل به خدا با امید به پیروزی در راهی که قدمی برداشته اید، مطالبات جنبش دانشجویی را خواست