درصحن: یک نماینده مجلس نسبت به مقدمه چینی دولت برای بازگشایی سفارت امریکا در تهران هشدار داد. احمد سالک در تذکری در صحن علنی مجلس گفته  باز شدن سفارت انگلیس مقدمه فتنه بزرگی بود و حال اگر سفارت آمریکا هم باز شود «اسلام والسلام»؛
 ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس به نقل از قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه گفت که چنین چیزی اصلاً مطرح نیست.