درصحن: یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی پدیده فرزند فروشی در این کمیسیون خبر داده و گفته آمار فرزند فروشی افزایش یافته و این مشکلی است که اعضای کمیسیون نگران آن هستند. به گفته عباس قائد رحمت بیشتر این بچه ها اچ آیی وی مثبت هستند. این نماینده مجلس بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی پیشگیری از آسیب های اجتماعی را کافی نمی داند و معتقد است وزارت بهداشت با مواجه با کودکان مبتلا به اچ آی وی نباید آنها را در اختیار خانواده ها بگذارد بلکه باید کار درمانی آنها را دنبال کند. او همچنین از افزایش آمار کودکان خیابانی و کودکان کار اطلاع داده است. اخیرا مجلس در جلسه ای غیر علنی موارد آسیب های اجتماعی را بررسی کرد ولی آمار واقعی قربانیان آسیب های اجتماعی منتشر نشد.