درصحن: اعضای شورای نگهبان که برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند را باید تنها کاندیدایی دانست که بررسی صلاحیت شان باید توسط مردم انجام شود چراکه آنها صلاحیت رقبایشان را بررسی می کنند ولی کسی بر صلاحیت آنها نظارت ندارد از این رو صندوق های رای محل بررسی صلاحیت آنها ست و این مردم هستند که باید در مورد صلاحیت آنها نظر دهند. احمد جنتی،‌ محمد یزدی، محمد مومن، شب زنده دار، محسن اسماعیلی اعضای شورای نگهبان هستند که شخصا صلاحیت خودشان را تایید کرده اند.