درصحن: «اعتراض» عنوان ستونی است که تا روز انتخابات ۹۴ (هفتم اسفند سال جاری) به معرفی کاندیداهای رد صلاحیت شده و واکنش آنها نسبت به رد صلاحیت شان اختصاص یافته است. درصحن عینا اعتراض رد صلاحیت شدگان را منتشر می کند.

افشین علا

سمت: شاعر و روزنامه نگار

حوزه انتخابیه: کرمانشاه

گرایش: اصلاح طلب

دلیل رد صلاحیت: عدم احراز صلاحیت

توضیح کاندیدا:

افشین علاا با زبان شعر از خود اعاده حیثیت کرده که می خوانید:

در انتخابات مجلس:

لقمه های حرام را خوردم؟

یا که سهم امام را خوردم؟

از میان گناه های کبیر

روزه یا می؟ کدام را خوردم

شاید از دیدن شما ازترس-

لال گشتم؛ سلام را خوردم!

من که یک عمر، ناسزا از خصم

گوش کردم- تمام را خوردم!-

شاعر انقلاب ماندم یا

گول پست و مقام را خوردم؟

یا که دردولت امام زمان،

پول نفت و سهام را خوردم؟

یا که وام هزار میلیونی

بردم و قسط وام را خوردم؟

زیر چترخواص، پنهانی

دسترنج عوام را خوردم؟

کارمند صدا و سیمایم

نان شعر و صدام را خوردم

گر زیاد است وزن من، باشد!

مثل آدم، غذام را خوردم!

بر سر سفره ی خودم بودم

مگراموال عام را خوردم؟

از من ارث پدر طلب دارید؟

من که ارث بابام را خوردم!

روز و شب قرص می خورم، از بس

حرص و جوش نظام را خوردم

 این همه انگ، پس چرا آخر

عدم التزام را خوردم؟!

با دیگر کاندیداهای رد صلاحیت شده انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، اینجا آشنا شوید.