درصحن: با رد صلاحیت تمامی زنان داوطلب انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان،‌ روشن شد که تابلوی ورود ممنوع این مجلس در برابر زنان کماکان پابرجاست. از میان ۱۶ زن ثبت نام کننده انتخابات خبرگان، ده زن به آزمون کتبی دعوت شده بودند که شش نفر آنها حضور یافتند ولی صلاحیت هر شش نفر آنها رد شد.