درصحن: با پیشنهاد محمد جواد حق شناس و موافقت نمایندگان گروههایی که بیشترین رد صلاحیت را داشته اند قرار است این گروه ها تحت عنوان «جبهه نجات ایران» در انتخابات پیش رو فعالیت کنند. به باور آنها شرایط ایران در وضعیتی است که لازم است ائتلافی از نیروهای میانه رو تمام جریان های سیاسی در برابر تند روها تشکیل شود. اندک اصلاح طلبان تایید شده،‌ اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه رو،‌ کاندیداهایی هستند که قرارا است مورد حمایت جبهه نجات ایران قرار گیرند