درصحن: واگذاری تریبون نماز جمعه به کاندیداهای خاص و سوء استفاده از آن به نفع جریانی خاص به عادت صاحبان قدرت تبدیل شده است. در ادامه تخلفات آشکار انتخاباتی اصولگرایان در استفاده از تریبون های عمومی به نفع همفکران،‌ امروز تریبون نماز جمعه در اختیار آیت الله موحدی کرمانی رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان و نامزد انتخابات مجلس خبرگان قرار گرفت او هم در سخنانی با بیان اینکه شناسایی ۳۰ نفر در یک لیست کار دشورای است مردم را به توجه به صحبت رهبر ایران مبنی بر رای دهی به لیستی که افراد مومن و انقلابی در آن حضور دارند فراخواند. سه هفته گذشته نیز سه نامزد دیگر اصولگرایان (احمد خاتمی،‌ احمد جنتی و کاظم صدیقی) این تریبون را در اختیار داشتند.