درصحن: در هفته ای که فکر و ذکر نمایندگان به میدان فاطمی و ستاد انتخابات کشور مشغول بود تا با ثبت نام اولین گام را برای ورود به کارزار انتخابات مجلس دهم بردارند، مباحثی در مجلس مطرح بود که هریک به نوعی می توانست در آراء شان تاثیر مستقیم داشته باشد. طرح استخدام نیروهای حق التدریس آموزش و پرورش، طرح سنجش و پذیرش دانشجو و لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری. نمایندگان مجلس همچنین با احضار فانی وزیر آموزش و پرورش و مانور روی مشکلات معلمان سعی کردند جلوه ای از تلاش برای استیفای حقوق معلمان به نمایش بگذراند که نتیجه آن نیز کارت زرد دیگری به فانی شد. اما پایان یافتن ماجراهای برجام، پایان حمله به سیاست خارجی روحانی نبوده و نیست آنها این هفته دو موضوع جدید برای حمله به دولت روی میز داشتند: طرح کنگره امریکا برای ویزای ایرانی-اروپایی ها و تغییر پایتخت فرهنگی جهان اسلام.

گزارش درصحن را بشنوید: