درصحن: سید علی خمینی از نامزدی برادرش سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان به صورت مستقل خبر داده است. بسیاری معتقدند که نوه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران سودای جانشینی آیت الله خامنه ای را در سر دارد و از این رو مستقلا در انتخابات خبرگان شرکت خواهد کرد. گرچه هنوز اما و اگرهای بسیاری در رابطه با تایید صلاحیت وی توسط شورای نگهبان مطرح است اما این اولین بار است که فردی از خانواده آیت الله خمینی قصد دارد خود را به رای عمومی می گذارد.