درصحن: نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه مگرمی شود با حضور امیر المومنین(ع) که محور حق است فرا جناحی بود گفته: وقتی ولی فقیه محور است مگر می شود فراجناحی بود و فرا جناحی چه معنایی می دهد؟ مردم باید مراقب باشند در انتخابات آینده چه کسانی را انتخاب می کنند. باید کسانی انتخاب شوند که سینه چاک برای ولایت باشند.