درصحن: نمایندگان مجلس نهم در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۵، اعتبار لازم برای اجرایی کردن پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تامین کردند. براساس مصوبه مجلس،‌ دولت مجاز است  علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا 10 درصد (10%) اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول اول و ششم) و 5 درصد (5%) اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
مجلس در حالی امروز رای به تامین اعتبار پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داد که هنوز روشن نیست این ستاد کِی و مرکب از چه نهادهایی تشکیل شده است.