درصحن: کم‌کم به انتخابات اسفندماه مجلس نزديک مي‌شويم و مديران آذري و نامزدهاي انتخابات از هواداران تراکتور «راي» مي‌خواهند. يکي از مسئولان باشگاه تراکتور به 90 مي‌گويد: «نقش انتخابات مجلس را در تغييرات تراکتور دست‌کم نگيريد! همين حالا هم برخي نماينده‌ها و مقامات استاني تلاش مي‌کنند يک مربي بومي را به نيمکت تراکتور نزديک کنند و از کنارش ماهي خود را بگيرند!»