درصحن: ۲۰ نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواهان توقف اجرای دستور وی مبنی بر جمع آوری سانتریفیوژهای نیروگاه اتمی نطنز و فردو شدند.
نمایندگان معترض مدعی شده اند که در دو روز گذشته چند پیمانکار برای جمع‌آوری سانتریفیوژهای فردو وارد این سایت شده‌اند و شروع به جمع‌آوری زیرساخت‌های این سایت نموده‌اند و گفته‌اند دو هفته می‌مانیم تا کار را تمام کنیم.