درصحن: شورای نگهبان بر نظر خود مبنی بر ابطال آرای صحیح ماخوذه خانم مینو خالقی،‌ منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، و ارجاع انتخابات به میاندوره ای برای انتخاب یک نماینده باقی مانده اصفهان، اصرار دارد. قائم مقام وزیر کشور پس از جلسه با اعضای شورای نگهبان با اعلام این خبر گفته: نظر دولت با نظر شورای نگهبان متفاوت است ولی شورای نگهبان نظر قبلی خود را دارد بنابراین کلیه مسایل با شورای نگهبان است.
پیشتر دولت با اعلام اینکه با حذف نفر سوم،‌ چون نفر ششم بیش از ۲۵ درصد آراء را کسب کرده، بنابراین نفر ششم باید جایگزین شود ولی شورای نگهبان با این نظر موافق نیست. امیری اعلام نکرده که در صورت شکست در تغییر دیدگاه شورای نگهبان، کدام سیاست را در پیش خواهد گرفت. آیا دولت عقب نشینی می کند یا همانگونه که برخی چهره های سیاسی از جمله علی مطهری پیشنهاد کرده، اعتبار نامه خالقی را صادر و داوری را طبق قانون به نمایندگان مجلس می سپارد.