درصحن: استبضاح آخوندی شاید یکی از ضعیف ترین استیضاح های مجلس در چند سال اخیر بود. او که مخالفانی همچون رسایی را در مقابل خود می‌دید تنها با 72 رأی موافق استیضاح ، 175 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 252 رای در سمت خود ابقا شد تا سومین استیضاح دولت یازدهم ناکامد بماند.