درصحن:‌ محمد دهقان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس، ضمن قرائت تذکرات کتبی گفت: کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات به وزیر دادگستری با توجه به صدور حکم یکی از نفوذی‌های دو تابعیتی به نام جیسون کاظم رضائیان تذکر داد که جهت اطلاع افکار عمومی اطلاعات مربوط به جیسون رضائیان و فیلم‌های اعتراف این نفوذی به اطلاع افکار عمومی برسد.