درصحن: سخنگوی شورای نگهبان از ارسال ایرادات صندوق های الکترونیکی به وزارت کشور خبر داده و گفته کارشناسان شورای نگهبان به این صندوق ها ایراداتی وارد کرده اند. به گفته نجات الله ابراهیمیان وزارت کشور مکلف است ایرادات را برطرف و صندوق های جدید را به شورای نگهبان ارسال کند. او ایرادات شورای نگهبان را اعلام نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرده: قرار است کارشناسان وزارت کشور ایرادات و نواقص صندوق‌های الکترونیک را بررسی و آنها را رفع کنند و پس از رفع این ایرادات، نمونه صندوق اصلاح‌شده در جلسه شورای نگهبان ارائه شود تا با یک رأی‌گیری آزمایشی در جلسه شورای نگهبان، صندوق الکترونیک توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار گیرد.

وزارت کشور با تصویب هیات وزیران و برای بالابردن شفافیت در انتخابات مقرر کرده تا انتخابات در کلان شهرها بصورت الکترونیکی برگزار شود ولی تاکنون شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات و مسولیت تایید یا رد انتخابات را برعهده دارد با انتخابات الکترونیکی موافقت نکرده است. رایزنی ها میان وزارت کشور و شورای نگهبان کماکان در این خصوص ادامه دارد. علاوه بر صندوق های الکترونیکی صندوق های شیشه ای برای شهرهای کوچک نیز دیگر موضوع مورد بحث این دو نهاد بود که در نهایت شورای نگهبان با استفاده از صندوق های شیشه ای به شرطی که رای مردم قابل خواندن نباشد موافقت کرد.