در صحن: یک نماینده مجلس با اعلام اینکه بحران اقتصادی دو شرکت خودرو سازی می تونه یک بحران امنیتی ایجاد کنه از ضرورت حمایت از صنعت خودرو سازی خبر داده و گفته نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواهان افزایش ۱۰۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو هستند. قاضی پور اعلام کرده که این طرح اماده تقدیم به هیات رییسه مجلس است.