درصحن: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید جلیلی پیش از این هیچ‌گاه برای پاسخ به سوالات نمایندگان از وی در مجلس حاضر نشده بود. این در حالی است که به گفته حیدرپور این روزها جلیلی با حضور در کمیسیون برجام سعی بر دفاع از اقدامات خود و همچنین جلب مخالفت مجلس با این توافق بین‌المللی را دارد.