درصحن: پرداخت وام ارزی به ۱۸ شرکتی که وجود خارجی نداشتند تازه ترین کشف دولت روحانی از تخلفات مالی دولت احمدی نژاد است. خباز معاون معاون پارلمانی دولت با اعلام این خبر گفته براساس گزارش صندوق توسعه ارزی مشخص شده که احمدی نژاد بصورت غیرقانونی به ۶۸ شرکت وام ارزی پرداخت کرده که ۱۸ شرکت آن اصلا وجود خارجی ندارند. بلکه شرکت هایی هستند روی کاغذ که حتی نام مدیران آن نیز مستعار است و چنین افرادی وجود خارجی ندارند.