درصحن: رهبر ايران در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان شرط جديدي براي تاييد صلاحيت نامزدان مجلس خبرگان تعيين كرده و گفته بايد دقت لازمي صورت گيرد تا كسانيكه انتخاب مي شوند استقلال فكري داشته باشند يعني اسیر کلیشه‌ها و ادبیات نظام سلطه نباشند. احمد جنتي قبل از صحبت هاي رهبر ایران گفته بود کسی که با رهبري خصوصا در خصوص رابطه با امريكا زاويه داشته باشد رد صلاحيت مي شود.