درصحن: هفته گذشته اتفاق مهمی در مجلس نهم رخ داد و برای اولین بار طی سالهای اخیر در مجلس از ضرروت بازنگری در صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر سخن گفته شد.
ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی نطق خود در صحن علنی ابتدا درباره توافق هسته ای، مخالفان برجام را هم راستا با اسرائیل خواند و خطاب به نمایندگانی که به تصویب برجام در مجلس اصرار می ورزند گفت که این متن از جنس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و نیازی به تصویب آن در مجلس نیست و به کنایه گفت: سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند!
اما عبدی در بخش دیگری از نطق خود به موضوع اعدام ها پرداخت و از مجمع تشخیض مصلحت نظام خواست تا نسبت به بازبینی و اصلاح قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اقدام نماید.
نماینده خرم آباد در توضیح این خواسته خود گفت که این اعدام ها نه تنها در کاهش جرایم مواد مخدر تاثیری نداشته و در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر موثر نیست و بالعکس باعث افزایش مشکلات متعدد اجتماعی و افزایش جرایم ریز و درشت می شود.