Posts tagged انتخابات۹۴


گزارش خبری

آشنایی با سوابق کاندیداهای اصولگرایان در تهران
اصولگرایان لیست تهران را با یاران احمدی نژاد و پایداری ها بستند

درصحن: اصولگرایان بی دغدغه از اعمال نظارت استصوابی و با کمترین رد صلاحیت،‌ با برگزاری نشست هایی با رهبری آیت الله موحدی کرمانی،‌ محمد یزدی …

Read more 0 Comments
از رسانه‌ها

نظر احزاب اصلاح‌طلب د‌‌رباره سهميه جنسيتي د‌‌ر انتخابات

روزنامه قانون- سینا رحیم پور: زنان سیاسی و فعال حوزه مد‌‌‌‌‌نی کشور د‌‌ست به‌كار شد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌ر فضای سیاسی مطالبات خود‌‌‌‌‌ را مطرح مي‌کنند‌‌‌‌‌. بعد‌‌‌‌‌ …

Read more 0 Comments
Share