در صحن: علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم و نهم از تلاش برای تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگانی با نگاه و رویکرد ملی خبر داده و گفته: تقسیم‌بندی‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدال‌گرا دقیق نیست؛ چراکه اصولگرایی یک حرف حسابی و اصلاح‌طلبی و اعتدال گرایی هم شعار خوبی است، اما هیچ‌کدام از این شعارها، فضیلت محسوب نمی‌شود.

او که در یک کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران پارلمانی تاکید کرده، باید تلاش کنیم افراد کارآمدی که نگاه ملی به مسایل دارند وارد مجلس شوند تا مجلس آینده از کارآمدی بالاتری برخوردار باشد. او برگزاری نشست با ناطق نوری،‌ مقتدایی و علی اکبر ولایتی را در همین راستا توصیف کرده و گفته جلسه‌ای ما داشتیم با موضوعی پیرامون اینکه ما چطور می‌توانیم در پروسه‌ای که در انتخابات است تلاش کنیم که افراد کارآمد و با همان نگاهی که عرض کردم و آن داشتن افق ملی در مجلس حضور داشته باشند و در این زمینه بحث کردیم و در واقع یک همفکری در این زمینه داریم.

گفتنی است مجلس نهم با حمایت علی لاریجانی طرح استانی شدن انتخابات را تصویب کرد ولی این طرح نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. ورود نمایندگانی با رویکرد ملی به جای نمایندگانی با نگاه محلی، منطقه ای و حزبی به مسایل عمده دلیل مدافعان این طرح بود.

با تشکیل مجلس نهم علی لاریجانی با تشکیل فراکسیون رهروان ولایت کوشید که جمعی از عقلای مجلس اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل را دورهم جمع و مجلس را به سمت اولویت بخشی به منافع ملی هدایت کند. تصویب طرح برجام در مجلس نهم برجسته ترین تلاش این فراکسیون در مجلس نهم بود. چهار سال پس از فعالیت فراکسیون رهروان،‌ علی لاریجانی و همراهانش تجربه این فراکسیون را موفقیت آمیز دانسته و تلاش می کنند آن را بعنوان یک حزب سیاسی مرکب از نیروهای سیاسی معتدل به ثبت برسانند. او در این خصوص گفته:  من تأیید می‌کنم که رهروان به دنبال ایجاد تشکل هستند؛ چراکه ظرفیتی برای انجام کار سیاسی در کشور است، اما صحبت ما با برخی چهره‌ها به معنای عضویت آنها در این تشکل نیست، بلکه همه ما به دنبال یک فکر هستیم.

آیا علی لاریجانی خود را اصولگرا می داند؟

علی لاریجانی در پاسخ به این پرسش گفته: ویژگی یک مرد سیاسی در جمهوری اسلامی در درجه اول تقوی و پایبندی به عهد خود است و در درجه دوم برخورداری از یک نگاه فراگیر می‌باشد، زیراکه مسائل جمهوری اسلامی در شرایط فعلی معادله تک مجهولی نبوده و کسانی که در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی یک وجهی نگاه می‌کنند نمی‌توانند این مسائل را حل کنند. به عبارتی علی لاریجانی خود را چهره ای فراجناحی می خواند و از اینکه هر دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب او را از خود بدانند استقبال می کند هر چند در پاسخ به پرسش خبرنگاران اصولگرا که پرسیده اند اصلاح طلبان می خواهند شما را مصادره کنند گفته که من مال نیستم که آنها بخواهند مرا مصادره کنند.

امروز سه شنبه دهم آذر روز مجلس نامگذاری شده و این کنفرانس به همین مناسبت برگزار شد.