درصحن: کلیات طرح تشکیل وزارت گردشگری که در جلسه روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت به رغم جلب اکثریت آراء از دستور کار مجلس خارج شده بود، با نظر هیات رئیسه به دستور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی بازگشت. در جریان رای گیری طرح تشکیل وزارت گردشگری، علی لاریجانی با بیان اینکه این طرح بار مالی دارد بنابراین باید دو-سوم آراء نمایندگان را جلب کند، اعلام کرد چون تعداد آراء کمتر از دو-سوم است این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.

یک روز پس از اعلام این تصمیم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس از بررسی شکایات موافقان این طرح در هیات رئیسه مجلس خبر داده و گفته: هیات رئیسه نظر موافقان طرح مبنی بر نداشتن بار مالی را پذیرفته و چون این طرح، اکثریت آراء موافق را جلب کرده، تصویب شده تلقی شده و به دستور کار مجلس بازگشته است.

موافقان این طرح معتقدند طرح تبدیل سازمان میراٍث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه، بار مالی ندارد چراکه چارت معاونان و مدیران سازمان، نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه کاهش هم خواهد داشت. بنابراین بار مالی ندارد. ضمن اینکه با تبدیل سازمان به وزارتخانه، نمایندگان مجلس می توانند وزیر مربوطه را به مجلس احضار و او را به پاسخگویی وادار کنند، حال آنکه مجلس نمی تواند روسای سازمان ها را مورد پرسش قرار دهد. رئیس سازمان، معاون رئیس جمهور است و معاونین رئیس جمهور در برابر مجلس پاسخگو نیستند، بنابراین اگر سوالی از معاونی مطرح باشد، رئیس جمهور شخصا باید به مجلس پاسخگو باشد و چون در عرف سیاسی ایران، احضار رئیس جمهور به مجلس چندان خوشایند تلقی نمی شود، این مهم کمتر روی می دهد.