درصحن: اکثریت نمایندگان مجلس با طرح تشکیل وزارت گردشگری موافقت کردند ولی کلیات طرح رد شد چراکه به باور هیات رئیسه مجلس این طرح دارای بار مالی بود و طرحی که بار مالی دارد باید به تصویب دو-سوم نمایندگان مجلس برسد. بنابراین طرح تشکیل وزارت گردشگری از دستور کار مجلس خارج شد. ۱۳۹ نماینده با این طرح موافقت، ۶۳ نماینده مخالفت و ۱۴ نماینده به کلیات این طرح رای ممتنع دادند.

موافقان طرح تشکیل وزارت گردشگری، ضرورت توسعه صنعت گردشگری، پاسخگو کردن مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و خروج گسترده ارز توسط مسافران را دلیل حمایت خود از این طرح عنوان کردند. مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود با اشاره به خروج سالانه ۲۰ میلیارد دلار ارز توسط مسافران گفت: این در حالی است که ایران از لحاظ جاذبه های گردشگری در میان ده کشور برتر دنیاست ولی درآمد ارزی آن از محل جذب گردشگر ناچیز است.

مخالفان اما معتقد بودند که این طرح بار مالی برای دولت دارد. آنها با اشاره به برنامه ششم توسعه بر این نکته تاکید داشتند که دولت باید کوچکتر شود نه بزرگتر. عزیز اکبریان نماینده کرج در مجلس با اشاره به وجود ۸۰۰ هزار کارمند در دستگاه دولتی نظام پهلوی، رشد آن به ۴ میلیون نفر را نشانه گسترش بدنه دولت دانسته و گفته دولت باید کمک کند بخش خصوصی رشد کند. او خواستار تقویت زیرساخت های گردشگری در ایران شد.

این طرح به رغم حمایت اعضای هر سه فراکسیون عمده مجلس (امید، اصولگرایان و مستقلین)، نتوانست دو-سوم آراء را جلب و از دستور کار مجلس خارج شد.