درصحن: کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح “تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه” با کلیات تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موافقت کرد. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون مشترک با اعلام این خبر گفته: گزارش کمیسیون مشترک تا دو ماه آینده تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمد خاتمی تشکیل و رئیس سازمان به سمت معاون رئیس جمهور ارتقاء مقام یافت. نمایندگان مجلس از آنجا که امکان طرح سوال از رئیس سازمان ها را ندارند معتقدند با تبدیل این سازمان به وزارتخانه امکان نظارت و کنترل عملکرد آن بیش از پیش مهیا می شود.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون مشترک، که وظیفه بررسی این طرح را برعهده دارد در توضیح روند تشکیل این وزارتخانه جدید گفته: کلیات طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه در کیمسیون مشترک رأی مثبت آورده است و اعضای کمیسیون وارد جزئیات طرح مذکور شده‌اند.

وی ادامه داد: طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه در کیمسیون مشترکی از مجلس با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه در حال تدوین بوده و اعضای کمیسیون مشترک به همراه اعضای فراکسیون گردشگری مجلس در همین زمینه نشستی با علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشتند.

خدادادی احتمال داد که طرح مذکور تا دو ماه آینده نهایی و برای ورود به صحن علنی مجلس آماده شود و افزود: باید دقت داشت که صرف وزارتخانه شدن سازمان میراث مشکلی را حل نمی‌کند و باید در تدوین شرح وظایف و تعیین اختیارات دقت لازم صورت گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: نمایندگان مجلس تلاش دارند که وزارتخانه‌ای چابک، سبک و کارآمد برای بهبود وضعیت گردشگری مجلس طراحی و تدوین کنند.