درصحن: جای خالی نام وزیر علوم در لیست وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، از شانس زنان برای تصاحب کرسی وزیر علوم حکایت دارد. حسن روحانی امروز نامزدان ۱۷ وزیر از ۱۸ وزیر کابینه را به مجلس معرفی کرد. در لیست پیشنهادی نام هیچ زنی قید نشده تا زنان کماکان امیدوار باشند که وزارت علوم به زنان سپرده شود.

جز محمود احمدی نژاد تاکنون هیچ کدام از روسای جمهوری وزارتخانه ای را به زنان نسپرده اند حال آنکه ورود زنان به هیات وزیران از جمله مطالبات جامعه زنان و مدافعان حقوق زنان است.

پس از معرفی لیست وزرای پیشنهادی به مجلس، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان گفته: بار دیگر با امیری معاون پارلمانی دولت برای حضور زنان در کابینه مذاکره کردیم و امیدواریم دولت به این مطالبه زنان پاسخ مثبت دهد.

محسن بیگلری، عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقل ها، نیز در پاسخ به این سوال که احتمال معرفی وزیر علوم زن چقدر است، گفته: در این رابطه هنوز به جمع بندی نرسیده‌اند اما شنیده‌ها از احتمال معرفی وزیر علوم زن حکایت دارد.

در دولت اول حسن روحانی سه زن در سمت معاونت رئیس جمهور در امور زنان، محیط زیست، و میراث فرهنگی حضور داشتند که به نظر می رسد دولت در صدد ابقای زنان در سمت معاونت رئیس جمهور است و علاقه ای به معرفی زن ندارد. حال آنکه ارتقای سطح مدیریتی زنان از جمله شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود.