درصحن: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که با هدف لغو مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به مجلس تقدیم شده بود در کمیسیون حقوقی و قضایی دستخوش تغییراتی شد تا مجازات اعدام پابرجا بماند. براساس تغییرات حاصله در این کمیسیون، تولید، واردات و فروش بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی حکم اعدام دارد. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلام این خبر گفته: این اصلاحات به تقاضای مسوولان اجرایی و قضایی در طرح مذکور اعمال شده است.

در نتیجه اصلاحات اعمال شده، هدف اصلی طرح یعنی لغو مجازات اعدام ملغی شده و تنها با افزایش حجم قاچاق مواد مخدر مستوجب اعدام، احتمالا تعداد اعدامی های مواد مخدر کاهش می یابد. بالابودن نرخ اعدام در ایران و قرار گرفتن در رتبه یک جهانی، و بی اثر خواندن حکم اعدام در مبارزه با مواد مخدر، نمایندگان را به لغو مجازات اعدام قاچاق مواد مخدر واداشته بود.

حسن نوروزی همچنین اضافه کرده در بند دیگر نیز آمده است « ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردات بیش از 2 کیلوگرم موادمخدر و روانگردان موضوع ماده 8 این قانون (هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین) مرتکب اعدام می‌شود»، همچنین «مجازات اعدام در مورد سایر جرایم ماده 8 این قانون در صورتی که موادمخدر مذکور صدور، ارسال، خرید، مخفی کردن، نگهداری، حمل یا در معرض فروش قرار گرفته بیش از 5 کیلوگرم باشد صادر می‌شود.»

هنوز معلوم نیست نمایندگان در جریان رسیدگی به این طرح با اصلاحات اعمال شده موافقت می کنند یا طرح را به حالت اول باز می گردانند و از طرح لغو مجازات اعدام حمایت می کنند. این طرح برای قرارگرفتن در دستور کار مجلس، به هیات رئیسه ارجاع شده است.