درصحن: نیروی انتظامی با صدور بخشنامه ای، ورود پلیس به پلاژهای خصوصی به منظور بازرسی را آزاد اعلام کرده و گفته تلقی حریم خصوصی درمورد پلاژ‌های خصوصی وارد نیست. نمایندگان مجلس هنوز نسبت به صدور این بخشنامه واکنشی نشان نداده و در سکوت به سر می برند. تعیین قانون حریم خصوصی از جمله اختیارات نمایندگان مجلس است نه پلیس! و هرگونه دخل و تصرفی در این قانون باید به تصویب مجلس برسد.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفته برنامه بازرسی سرزده از پلاژهای خصوصی در ردیف برنامه های پلیس در تابستان سال جاری است. حیدری در توضیح گفته: ورود ماموران نیروی انتظامی در پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است. پلاژ های خصوصی که پذیرایی عمومی از مسافران هستند به عنوان حریم خصوصی محسوب نشده لذا ورود ماموران نیروی انتظامی به آنجا آزاد است.

به گفته رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی هرگونه تلقی از پلاژهای ساحل خزر به عنوان اماکن شخصی و حریم خصوصی نادرست بوده و  بر اساس برنامه جدید نیروی انتظامی در سال جاری، مالکان پلاژهای خصوصی باید پاسخگوی مشکلات اجتماعی و حوادث در این مکان‌ها باشند.

حیدری اضافه کرده: نیروی انتظامی در تابستان سال جاری اجرای این ابلاغیه جدید را طبق قانون از مدیران پلاژها پیگیری می‌کند.