درصحن: انتظار می رفت حضور چهره های شاخص سه فراکسیون سیاسی مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه، انتخابات هیات رئیسه این کمیسیون را رقابتی تر کند اما نتایج انتخابات نشان داد که مذاکرات قبل از رای گیری و توافقات بیرون کمیسیون،‌ معیار انتخاب اعضای هیات رئیسه، بوده است، بطوریکه کرسی ریاست کمیسیون و کرسی های دبیری به اعضای فراکسیون امید و کرسی های نواب رئیس و کرسی سخنگویی به اصولگرایان تعلق گرفته است. غلامرضا تاج گردون که در مجلس نهم نیز ریاست این کمیسیون را برعهده داشت، باردیگر با ۲۱ رای از مجموع ۲۳ رای اخذ شده رهبری این کمیسیون را در اختیار گرفت.

غلامرضا تاج گردون و محمد رضا تابش دو چهره شاخص و پرسابقه فراکسیون امید، حمید رضا حاجی بابایی، عبدالرضا مصری،‌ مهدی مفتح و جهانبخش محبی نیا چهار چهره شاخص اصولگرایان و مهرداد لاهوتی و جعفرزاده ایمن آبادی دو تن از رهبران فراکسیون مستقل های مجلس نهم در کمیسیون برنامه و بودجه حضور دارند تا در پروسه توزیع منابع مالی و برنامه نویسی دخالتی مستقیم داشته باشند.

هیات رئیسه کمیسیون

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در توافقی جمعی، کرسی های هیات رئیسه را بطور مساوی بین نمایندگان فراکسیون امید و اصولگرایان به این شرح تقسیم کردند:

رئیس: غلامرضا تاجگردون (فراکسیون امید)

نایب رئیس اول: جهانبخش محبی‌نیا

نایب رئیس دوم: هادی قوامی

سخنگو: محمدمهدی مفتح

دبیر اول: محمد فیضی

دبیر دوم: محسن بیگلری

فراکسیون مستقل ها در زمان رای گیری در سال اول هنوز اعلام موجودیت نکرده بود اما با اعلام موجودیت روشن شد کرسی نایب رئیس دوم به مستقل ها تعلق دارد. در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون در سال دوم تنها یک تغییر روی داد و آن واگذاری کرسی محمد فیضی به علی کاظمی بود. هر دو از فراکسیون امید مجلس هستند از این رو ترکیب سیاسی هیات رئیسه کمیسیون بی تغییر ماند. 

کمیته های تخصصی

کمیسیون برنامه و بودجه برای انجام وظایف محوله، چهار کمیته تخصصی اصلی تشکیل داد و قرار است دو کمیته تخصصی فرعی نیز تشکیل دهد که هنوز این مهم محقق نشده است. کمیته های تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه به این شرح است:

  • کمیته های اصلی

۱- کمیته امور عمومی

۲- کمیته امور دفاعی

۳- کمیته امور اقتصادی

۴- کمیته امور اجتماعی

  • کمیته های فرعی

۱- کمیته دیوان محاسبات

۲- کمیته امور داخلی مجلس شورای اسلامی
اعضای کمیسیون و گرایش سیاسی

نام حوزه انتخابیه فراکسیون سمت در کمیسیون
۱ غلامرضا تاجگردون گچساران امید رئیس
۲ محمد رضا تابش اردکان امید
۳ نبی هزارجریبی گرگان امید
۴ منصور مرادی مریوان امید
۵ علی کاظمی بابا حیدری اردل و فارسان امید
۶ علی قربانی بجنورد امید
۷ محمد فیضی زنگیر اردبیل امید دبیر اول
۸ سید مهدی فرشادان سنندج امید
۹ غلامرضا حیدری تهران امید
۱۰ محسن بیگلری سقز و بانه امید دبیر دوم
۱۱ حمید رضا حاجی بابایی همدان اصولگرایان
۱۲ عبدالرضا مصری کرمانشاه اصولگرایان
۱۳ محمد مهدی مفتح تویسرکان اصولگرایان سخنگو
۱۴ جهانبخش محبی نیا میاندوآب اصولگرایان نایب رئیس اول
۱۵ هادی قوامی اسفراین مستقل نایب رئیس دوم
۱۶ محمد حسین قربانی آستانه اشرفیه اصولگرایان
۱۷ یعقوب شیوایاری میانه اصولگرایان
۱۸ حسن سلیمانی کنگاور اصولگرایان
۱۹ محمد خدابخشی الیگودرز اصولگرایان
۲۰ حسینعلی حاجی دلیگانی شاهین شهر اصولگرایان
۲۱ عزت اله یوسفیان ملا آمل و لاریجان مستقل
۲۲ مهرداد بائوج لاهوتی لنگرود مستقل
۲۳ غلامرضا جعفرزاده ایمن آبادی رشت مستقل
۲۴ محمد حسینی تفرش مستقل
۲۵ شهباز حسن پور بیگلری سیرجان مستقل