درصحن: تجمع نمایندگان مناطق نفت خیز ایران در کمیسیون انرژي، می تواند بیانگر گرایش مردم این مناطق به کاندیداهایی با تخصص در حوزه نفت و گاز باشد. ضمن اینکه نمایندگان مردم این مناطق می کوشند با عضویت در کمیسیون انرژی، سهم بیشتری از درآمد حاصله از ذخایر نفت و گاز کشور را جذب مناطق نفت خیز کنند. استان خوزستان،‌ بوشهر، هرمزگان بیشترین نماینده را در کمیسیون انرژي دارد.

انتخاب فریدون حسنوند از نمایندگان استان خوزستان که سابقه چهار دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه داراست به نظر امری طبیعی است اما انتخاب او با ۲۱ رای از ۲۳ رای اعضای کمیسیون،‌ نشان می دهد که در این کمیسیون انتخابات هیات رئیسه بصورت ائتلافی برگزار شده است به این معنا که ریاست کمیسیون و یکی از دو کرسی نواب رئیس به اصولگرایان و چهار کرسی دیگر هیات رئیسه کمیسیون به اعضای فراکسیون امید تعلق گرفته است. اتفاقی که در دیگر کمیسیون ها کمتر رخ داده است.

در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی، فریدون حسنوند با 21 رای به عنوان رییس کمیسیون تعیین شد و همچنین حسین امیری خامکانی با 20رای،علی ادیانی راد با 19 رای به عنوان نواب رییس اول و دوم،کرم پور با 18 رای و خدری با 17 رای ،به عنوان دبیر اول و دوم واسدالله قره‌خانی با 20 رای سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، انتخاب شدند.

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون اگرچه از اعضای فراکسیون اصولگرایان است و مواضع سیاسی نسبتا تندی دارد و در دولت احمدی نژاد به مقام استانداری رسیده بود ولی به شدت تنش میان وزیر نفت دولت روحانی و رئیس سابق کمیسیون انرژي (در مجلس نهم) را پایین آورده و رابطه نزدیکی تر با دولت دارد.

ترکیب کمیسیون در سال دوم تنها دو تغییر داشت. بطوریکه هدایت الله خادمی جایگزین حسین امیری خامکانی و جاسم ساعدی جایگزین خدری شد. بقیه اعضای هیات رئیسه سال اول در سال دوم ابقاء شدند.

با تغییرات صورت گرفته دو عضو فراکسیون امید در هیات رئیسه جای خود را به دو عضو فراکسیون اصولگرایان دادند تا ترکیب هیات رئیسه که در سال اول به نفع امید بود به نفع اصولگرایان تغییر کند.

 

کمیته های تخصصی

اعضای کمیسیون انرژی در جلسه روز ۲۹ تیرماه ۱۳۹۵ هیات رئیسه کمیته های تخصصی کمیسیون انرژی را برگزیدند تا کمیسیون رسما بتواند بحث های تخصصی را دنبال کند. براساس انتخابات برگزار شده کمیته های تخصصی به این شرح تشکیل شدند:

 • کمیته‌ نفت و پالایش فرآورده‌های نفتی
  • رئیس: حسن بهرام نیا
  • نایب رئیس: علی عسگر ظاهری عبده وند
  • دبیر: احمد صفری
 • کمیته گاز و پتروشیمی
  • رئیس: عدل هاشمی پور
  • نایب رئیس: سلام امینی
  • دبیر: سکینه الماسی
 • کمیته انرژی‌های نو و هسته ای
  • رئیس: محمد خالدی
  • نایب رئیس: غلامرضا شرفی
  • دبیر: اسدالله قره خانی
 • کمیته نیرو
  • رئیس علی گلمرادی
  • نایب رئیس: عبدالله سامری
  • دبیر: حبیب الله کشت زر
 • کمیته حقوقی و قراردادها
  • رئیس: مجید ناصری نژاد
  • نایب رئیس: قاسم ساعدی
  • دبیر: عبدالحمید خدری

اعضای کمیسیون و گرایش سیاسی آنها

نام حوزه انتخابیه فراکسیون سمت در کمیسیون
۱ فریدون حسنوند اندیمشک اصولگرایان رئیس
۲ مجید ناصری نژاد شادگان اصولگرایان رئیس کمیته حقوقی و قراردادها
۳ احمد مرادی بندر عباس اصولگرایان
۴ علی عسگری ظاهری عبده وند مسجد سلیمان اصولگرایان نایب رئیس کمیته‌ نفت
۵ غلامرضا شرفی آبادان اصولگرایان نایب رئیس کمیته انرژی‌های نو
۶ عبداله سامری خرمشهر اصولگرایان نایب رئیس کمیته نیرو
۷ قاسم ساعدی دشت آزادگان اصولگرایان نایب رئیس کمیته حقوقی و قراردادها
۸ هدایت اله خادمی ایذه و باغملک اصولگرایان
۹ حسن بهرام نیا نهاوند اصولگرایان رئیس کمیته نفت
۱۰ علی ادیانی راد قائم شهر اصولگرایان نایب رئیس دوم
۱۱ جلال میرزایی ایلام امید
۱۲ علی گلمرادی ماهشهر امید رئیس کمیته نیرو
۱۳ کورش کرم پور حقیقی فیروز آباد امید دبیر اول هیات رئیسه کمیسیون
۱۴ اسداله قره خانی الوستانی علی آباد کتول امید سخنگوی هیات رئیسه

دبیر کمیته انرژی‌های نو

۱۵ احمد صفری کرمانشاه امید دبیر کمیته‌ نفت
۱۶ عبدالحمید خدری بوشهر امید دبیر دوم هیات رئیسه کمیسیون

دبیر کمیته حقوقی و قراردادها

۱۷ حسین امیری خامکانی زرند امید نایب رئیس اول کمیسیون
۱۸ سکینه الماسی کنگان امید دبیر کمیته گاز و پتروشیمی
۱۹ محمد خالدی سردشتی لردگان مستقل رئیس کمیته انرژی‌های نو
۲۰ بهروز نعمتی تهران مستقل
۲۱ حبیب اله کشت زر بهبهان مستقل دبیر کمیته نیرو
۲۲ سلام امینی ایلام مستقل نایب رئیس کمیته گاز و پتروشیمی
۲۳ عدل هاشمی پور کهکیلویه مستقل رئیس کمیته گاز و پتروشیمی

محدوده ماموریت کمیسیون انرژي

مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی در محدوده نفت،‌ گاز، برق، سدها و نیروگاههای آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی های نو،‌ وظایف محوله را انجام می دهد. وزارت نفت،‌ وزارت نیرو،‌ سازمان انرژی اتمی و شرکت های تابعه از جمله دستگاههای دولتی تحت نظارت کمیسیون انرژی مجلس هستند.