درصحن- شوراها: دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای پنجم، تا ساعاتی دیگر در سراسر کشور برگزار می شود. مردم ایران بزودی پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهور ایران برای ۴ سال آینده و نمایندگان شان در شوراهای شهر و روستا را انتخاب کنند. مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی به اتمام رسیده و کاندیداها دیگر حق تبلیغ ندارند. تبلیغات انتخاباتی در روز انتخابات، تنها جرم انتخاباتی نیست، قانون انتخابات اقدامات بسیاری را جرم تعیین کرده و کاندیداها و شهروندان را به رعایت آنها فراخوانده است، ضمن اینکه طبق قانون، قوه قضاییه نیز مکلف است شعبه ای را در هر حوزه انتخابیه، برای رسیدگی خارج از نوبت به شکایات واصله در خصوص جرایم انتخاباتی، اختصاص دهد.

قانون انتخابات، مصادیق جرایم انتخاباتی را اینگونه برشمرده است: «خرید و فروش رای»، «تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات»، «تهدید یا تطمیع در امر انتخابات»، «رای دادن با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگری»، «بیش از یک بار رای دادن»، «اخلال در امر انتخابات»، «کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها»، «تقلب در رای گیری و شمارش آراء»، «رای دادن و رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد».

مجریان و ناظران انتخابات حق ندارند به رای دهندگان، کاندیدایی را پیشنهاد کنند یا برگه رای آنها را تکمیل کنند، این اقدام از مصادیق اعمال مجرمانه است.

قانون همچنین تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل: تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها، باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی، جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی را از دیگر مصادیق جرایم انتخاباتی برشمرده است.

گفتنی است علاوه بر قوه قضاییه که مکلف به رسیدگی قضایی و خارج از نوبت به چنین جرایمی است، هیات نظارت بر انتخابات مکلف است، اثرگذاری این جرایم را بر نتیجه کلی انتخابات بررسی کند. چنانچه شورای نگهبان (در انتخابات ریاست جمهوری) و هیات نظارت بر انتخابات شوراها، به این جمع بندی برسند که جرایم اتفاق افتاده نتیجه انتخابات را تغییر داده، مکلف به ابطال آن صندوق یا ابطال کل آراء حوزه انتخابیه هستند.

براساس تکلیف قانونی، شعب رسیدگی کننده به جرایم انتخاباتی، در وضعیت آماده باش برای رسیدگی فوری به گزارش های واصله هستند. همچنین برای تامین امنیت انتخابات نیروی انتظامی در امنیت کامل قرار دارد و بنا به گفته فرمانده نیروی انتظامی، در حوزه هایی که هیات اجرایی با کمبود نیروی انتظامی روبروست از نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، برای برقراری امنیت استفاده می شود.

انتخابات ریاست جمهوری و شورای پنجم، از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۹ اردیبهشت در سراسر کشور آغاز و تا ساعت ۱۰ شب ادامه خواهد داشت. در این روز همچنین انتخابات میاندوره ای مجلس دهم در چهار حوزه اصفهان، اهر، مراغه و بندرلنگه نیز برگزار می شود.

شهروندان داخل کشور با در دست داشتن شناسنامه و شماره کد ملی و شهروندان خارج از کشور با در دست داشتن پاسپورت می توانند در انتخابات شرکت کنند. مجموع واجدین شرایط انتخابات در حدود ۵۲ میلیون نفر اعلام شده است.