شهرمن-شورای‌من: در برخی مناطق کشور آمار آزار جنسی زنان به ویژه در اماکن و فضاهای عمومی بالا است. چنین مشکلی علاوه بر اینکه به لحاظ روحی و جسمی به سلامت زنان آسیب وارد می‌کند موجبات نوعی عدم امنیت در فضاهای عمومی نظیر خیابان‌ها نیز می‌شود. شوراهای شهر در مناطقی که این مشکل شیوع بیشتری دارد می‌توانند از طرق مختلف درصدد کاهش و سپس حل این موضوع و معضل برآیند. یکی از این شیوه‌ها بهره‌گیری از فضای رقابت‌های انتخاباتی به عنوان یک فرصت برای طرح مشکلات و آسیب‌های اجتماعی از جمله آزار جنسی و جسمی زنان در اماکن و فضاهای عمومی و جلب توجه شهروندان به چنین مشکلی است. پس از تشکیل شوراها نیز می‌توان چنین موضوعی را در اولویت‌های کاری شورا قرار داد و از طریق نفوذ سیاسی- اجتماعی شورای شهر کمک کرد تا این مشکل در وهله اول کاهش یابد و در میان مدت و بلند مدت از بین برود.
با توجه به نفوذ محلی شوراها و اقبال عمومی مردم به منتخبان محلی  به نظر می‌رسد حل چنین مشکل‌ها و آسیب‌هایی از طریق شوراها موثرتر از روش‌های امنیتی و انتظامی باشد.