درصحن- شهرمن، شورای من: حضور نيروهاى كار غير ايرانى به خصوص در شهر هاى مرزى، گاهى براى مردم منطقه مشكلاتى را ايجاد مى كند. يكى از اين مشكلات، ايجاد تضاد فرهنگى است. چگونگى و نحوه حضور اين نيروها بايد كنترل شده باشد تا از یک سو به بافت فرهنگى و اجتماعى منطقه لطمه نزند و از سوی دیگر موجب سو استفاده از نیروهای کار غیر ایرانی نشود. عدم توجه به اين مساله در بلند مدت منجر به تغيير بافت فرهنگى و اجتماعى شده و مشكلاتى را براى شهر ميزبان به وجود مى آورد. يكى از وظايف شوراهاى شهر و روستا اين است علاوه بر توجه به مزاياى اقتصادى حضور اين نيروها، مراقب حفظ هنجارها و ارزش‌هاى بومى منطقه نيز باشند. پس در انتخاب اعضای شورای شهر این موضوع را در نظر بگیرید و از کاندیداها بخواهید تا برای این گونه مشکلات  شهری هم برنامه و راهکار ارائه دهند.