درصحن- شوراها: از مجموع ۳۱ عضو شورای شهر تهران، تنها ۳ عضو شورا از اعلام کاندیداتوری برای انتخابات دوره بعد شوراها خودداری کردند. عباس شیبانی، رحمت اله حافظی و معصومه آباد سه عضو اصولگرای شورای تهران بودند که اعلام کردند برای احترام به نسل جوان و ایجاد امکان حضور جوانان با دیدگاه های نو در شورا، از کاندیداتوری خودداری کرده اند.

عباس شیبانی در حالی عدم کاندیداتوری را احترام به جوانان عنوان کرده که او متولد ۱۳۱۰ است و بجز دوره اول در تمام ادوار شورای تهران حضور داشته است. او در ۸۶ سالگی جای خود را به جوانان داده است.

رحمت اله حافظی از جدی ترین منتقدان شهردار تهران در شورای شهر بود و نقش فعالی در افشای فساد در شهرداری ایفا می کرد. او تنها اصولگرای منتقد قالیباف در شورای شهر تهران بود.

معصومه آباد سومین عضو شورا که از کاندیداتوری خودداری کرده،‌ از متهمان پرونده املاک نجومی بود. در میان کسانی که از شهردار تهران ملک با تخفیف ویژه دریافت کرده نام او مطرح شد.

بقیه اعضای شورای شهر تهران، مجدد برای ورود به شورا اعلام کاندیداتوری کرده اند.