درصحن: رسیدگی به جرایم انتخاباتی از وظایف قوه قضاییه و تحت ماموریت ستاد ویژه انجام می پذیرد. قوه قضاییه ماموریت دارد تا در تهران و سایر استانهای کشور، با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب نسبت به پیشگیری از جرائم انتخاباتی و رسیدگی به شکایات واصله، در مراحل مختلف انتخابات، اقدام و با قید فوریت با متخلفان برخورد قانونی کند.

براساس سلسله مراتب سازمانی، ستاد مرکزی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، به ریاست دادستان کل کشور، اعضای ستاد استانی را تشکیل و بر عملکرد آنها نظارت دارند.

۱ ـ ستاد مرکزی:
یازده عضو ستاد مرکزی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به این شرح اند:

۱ – دادستان کل کشور (رئیس ستاد)
۲ – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد)
۳ – نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیروهای مسلح و صدا و سیما (۸ نماینده)
۴ – رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران.

گفتنی است ریاست ستاد می‌تواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط افرادی را برای شرکت در جلسات دعوت کند ضمن اینکه به دلیل استقرار ستاد مرکزی در تهران، استان تهران نیاز به تشکیل ستاد استانی ندارد و ستاد مرکزی تخلفات انتخاباتی در تهران را در کنترل دارد.

۲- ستاد استانی:
ترکیب اعضای ستاد استانی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به این شرح است:

۱ – رئیس کل دادگستری استان (رئیس)
۲ – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)
۳ – دادستان مرکز استان
۴ – مسئولین دستگاه‌ها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان

۳- ستاد شهرستانی:
در سطح شهرستان‌ها ستادی با همین عنوان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و اعضاء متناظر با ستاد استان تشکیل می‌گردد.

وظایف ستادهای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی:
۱ ـ پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی
۲ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی
۳ ـ تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و نحوه اجرای آن ها درزمینه پیشگیری از جرایم احتمالی
۴ ـ هماهنگی و تعامل مداوم با هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هرچه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون
۵ ـ ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آن‌ها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی می‌باشد
۶ ـ انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی
۷ ـ توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی
۸ ـ اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی‌های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی
۹ ـ انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح

سلسله مراتب گزارش دهی تخلفات:
۱- ستاد شهرستانی هر هفته گزارش تخلفات را به ستاد استانی ارائه می کند.
۲- ستاد استانی هر هفته گزارش تخلفات را به ستاد مرکزی ارائه می کند.
۳- ستاد مرکزی پس از پایان انتخابات گزارش نهایی را به رئیس قوه قضاییه ارائه می کند.

منبع: قوه قضاییه ایران