درصحن-شوراها: رئیس ستاد انتخابات کشور از افزایش سه برابری کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا تا پایان روز سوم ثبت نام ها خبر داده و گفته: تا پایان روز سوم، ۵۸ هزار و ۹۳۰ نفر ثبت نام کرده اند که از این میان ١٥ هزار و ٦٢نفر برای شورای شهر و ٤٣ هزار ٣٧٥ برای شورای روستا نام‌نویسی کرده‌اند. از مجموع ثبت‌نام کنندگان ٥٧ هزار و ٧١٧ مرد و ٣ هزار و ٢٢٠ نفر زن بوده‌اند.
ثبت نام کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا از روز ۳۰ اسفند شروع شده و تا پایان روز ۶ فروردین ادامه خواهد داشت. تاکنون بسیاری از چهره های مطرح سیاسی، فرهنگی و ورزشی برای ورود به شوراها اعلام کاندیداتوری کرده اند. ثبت نام کاندیداها در روز چهارم در جریان است و هر لحظه به تعداد کاندیداها افزوده می شود.