دانلود کتابچه سهم‌زنان و جوانان از انتخابات شوراها

درصحن: سهم زنان و جوانان در انتخابات عنوان چهارمین کتابچه آموزشی درصحن است که با هدف تشریح موقعیت زنان و جوانان در فضای انتخاباتی کشور تهیه و تدوین شده است. اگر زن هستید و برای اولین بار می‌خواهید به کاندیداتوری در انتخابات شوراها فکر کنید اگر جوان هستید و تجربه حضور در انتخابات‌ها را ندارید این کتابچه را مطالعه کرده و به دوستان خود نیز معرفی کنید.

اگر به مطالعه کتاب‌چه های آموزشی درصحن علاقه دارید می‌توانید دیگر کتاب‌چه‌های درصحن را اینجا بخوانید