درصحن:‌ آنچه پیش رو دارید، بخش اول انیمیشن آموزشی درصحن درباره «مساله اقلیت» است. این انیمیشن خلاصه‌ای است از محتوای دومین کتاب‌چه آموزشی درصحن با همین عنوان. بخش دوم این انیمیشین به زودی منتشر خواهد شد.
می‌توانید کتاب‌چه مساله اقلیت را از اینجا دانلود کنید.