شهر من شورای من: در برخى وسايل نقليه عمومى، فرستنده و گيرنده‌هاى مخصوصى تعبيه شده كه به مسافران اين امكان را مى‌دهد كه با ارسال پيام صوتى به راننده خبر دهند كه يك فرد نابينا قصد ورود دارد.با اين مكانيزم فرد نابینا در شرايط امنى به مترو يا اتوبوس وارد مى‌شود. حفظ امنیت مردم در شهر به خصوص آن دسته از مردم که معلول یا کم توان هستند یکی از مهمترین وظایف شهرداری‌هاست.