درصحن-شوراها: کمیسیون عمران شورای شهر تهران، قیمت بلیت مترو در سال آینده را بیست درصد افزایش داده و خواستار رای مثبت سایر اعضای شورا به این پیشنهاد است. چنانچه اعضای شورای تهران به این پیشنهاد رای مثبت دهند قیمت بلیت مترو در سال ۹۶ به این شرح خواهد بود: قیمت بلیط برای مسافت صفر تا ۶ کیلومتر ۴۰۰ تومان، ۶ تا ۱۲ کیلومتر ۵۰۰ تومان، ۱۲ تا ۱۸ کیلومتر، ۶۰۰ تومان و مسیر ۱۸ کیلومتر به بالا ۱۰۰۰ تومان است. همچنین مسیر تهران- کرج ۱۰۰۰ تومان برای سال آینده پیشنهاد شده است. کمیسیون عمران شورای شهر تهران نرخ پیشنهادی متروی فرودگاه امام را ۶۰۰۰ تومان پیشنهاد کرده است. بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران در شورای شهر در دست بررسی است و تا پایان تصویب آن در صحن علنی شوراها، قیمت نهایی سرویس های شهری قطعی نیست.